Witcher Wiki
Advertisement

Miután Ciri Kaer Morhenbe került rá fél évre Triss Merigold figyelt fel[1] rá hogy ő a forrás. Ciri kérésére Merigold a várban maradt megfigyelni Cirit és tanácsokat adni a vajákoknak. A téli napfordolú után[2] Merigold megilyed[3] Ciri hatalmától (erős médium forrás) visszalép Ciri tanításától, elvisszi Nennekéhez aki a Melitele templom főpapnője, és átadja a tanítását Vengerbergi Yennifernek, aki visszadta Cirinek. Így magyarázza el neki a mágiát (részlet a Tündevér könyvből): "A mágia egyesek véleménye szerint a Káosz megtestesülése. Kulcs, mely tiltott ajtókat képes feltárni. Ajtókat, melyek mögött rémálom, borzadály és valami elképzelhetetlen szörnyűség settenkedik, melyek mögött ellenséges, pusztító erők állnak lesben, a megtestesült Gonosz erői, melyek nem csupán azt képesek elpusztítani, aki ezeket az ajtókat feltárja, hanem az egész

1c78585fcb4ab4670ff57ab79be9ff3c.jpg

világot. És mivel nincs hiány azokban, akik azokkal az ajtókkal machinálnak, egyszer, egyikük hibát fog véteni, és akkor a világ pusztulása eldől, és elkerülhetetlenné válik. A mágia a Káosz bosszúja és fegyvere. Az, hogy az emberiség a Szférák Együtállását követően megtanulta a mágiát használni, átok, és a világ veszte."

"A mágia egyesek véleménye szerint művészet, mely képes gyönyörű és rendkívüli dolgokat létrehozni. A mágia tehetség, mely kevés kiválasztottnak adatott meg. Mások, akik ettől a tehetségtől mentesek, csupán ámulattal és irigységgel szemléltetik a művészek munkájának gyümölcsét; csodálhatják a létrehozott műalkotásokat, egyszerre azt érezvén, hogy ezen alkotások és ezen tehetség híján a világ szegényebb volna. Az, hogy a Szférák Együttállását követően egyes kiválasztottak felfedezték magukban a tehetséget és a mágiát, az, hogy megtalálták magukban a Művészetet, maga a szépség áldása. És ez így is van. Azoknak, akik a mágiát művészetnek vélik, szintúgy igazuk van."

"Vannak olyanok is, akik szerint a mágia tudomány. Ahhoz, hogy elsajátítsuk, nem elégséges a tehetség és a velünk született képességek. Elengedhetetlenek az évekig tartó, szorgos tanulmányok és a megfeszített munka, nélkülözhetetlen a kitartás és a belső fegyelem. A mágia, amelyre ilyen módon tesznek szert: tudás, ismeret, melynek a határait folyamatosan tágítják a felvilágosult és élénk szellemek, a tapasztalat, a kísérletezés és a gyakorlat által. A mágia, melyre ilyen módon tesznek szert: haladás. Eke, szövőszék, vízimalom, bucakemence, csiga és csörlő. Haladás, fejlődés, változás. Örök mozgás. Fel. A jobb felé. A csillagok felé. Az, hogy a Szférák Együttállását követően felfedeztük a mágiát, egyszer lehetővé teszi majd a számunkra, hogy elérjük a csillagokat."

"A mágia Káosz, Művészet és Tudomány. Átok, áldás és haladás. Minden attól függ, ki használja fel a mágiát, hogyan, és mi célból. A mágia mindenütt ott van. Mindenütt körülöttünk. Könnyen elérhető. Elég kinyújtanunk a kezünket."

"A föld, melyen járunk. A tűz, mely nem alszik ki a mélyében. A víz, melyből minden élet származik, és mely nélkül az élet sem lehetséges. A levegő, melyet magunkba szívunk. Elég kinyújtani a kezünket, hogy az uralmunk alá hajtsuk, hogy engedelmességre kényszerítsük őket. A mágia mindenütt ott van. Ott van a levegőben, a vízben, a földben és a tűzben. És ott van az ajtók mögött, melyeket a Szférák Együttállása bezárt előttünk. A mágia onnan, a zárt ajtókon túlról időről időre kinyújtja felénk a kezét. Utánunk. Te tudod ezt, igaz? Érezted már a mágia érintését, a zárt ajtók mögül előnyúló kezek érintését. Félelemmel töltött el téged ez az érintés. Ez az érintés mindenkit félelemmel tölt el. Mert mindannyiunkban ott van a Káosz és a Rend, a Jó és a Rossz. De mindezen lehet, és kell is uralkodni. Meg kell tanulni. Te is meg fogod tanulni, Ciri. Ezért vezettelek ide, ehhez a kőhöz, mely az emberemlékezet előtti idők óta áll az erőtől lüktető vonalak találkozásánál."

Hosszas tanulások után Yennefer egy dolgot tiltott meg Cirinek, mégpedig azt, hogy soha ne merítsen a tűzből erőt, csak pusztulást hozz maga után.  1. A Vajákokat nyugtalanította Ciri ezért Merigold segítségét kérték.
  2. Midinváerne
  3. Részlet a könyvből:"-Ne nyúlj ahhoz a gyermekhez! -Ez nem gyermek, Ez a Láng, a Fehért Láng, amelytől lángra gyúl és porrá ég a világ. Ez a Ősi Vér, Hen Ichaer. Tündevér. Elfogsz bukni tizennegyedik."
Advertisement