Wikia


Axii is een van de vijf magische Hekser tekens.

Axii stelt een Hekser in staat dieren, monsters, en mensen tijdelijk buiten gevecht te stellen door hen mentaal te verlammen. Krachtigere Heksers zijn ook in staat om vijanden tijdelijk aan hun kant te laten vechten door gebruik van Axii.

Buiten gevechten om kan Axii gebruikt worden om mensen ervan te overtuigen het met een Hekser eens te zijn, ongeacht het onderwerp of hun oorspronkelijke mening.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.