Wikia


Quen is een van de vijf magische tekens die Heksers tot hun beschikking hebben.

Het gebruik van Quen stelt een Hekser in staat een magisch schild op te richten. Dit schild kan vervolgens een beperkte hoeveelheid schade absorberen, waarna het uit zichzelf vervaagd. Ook kan Quen gebruikt worden om schadelijke effecten, zoals bloedingen of vergif, onschadelijk te maken.