Er wordt aan deze pagina, of aan dit gedeelte, gewerkt. Om te voorkomen dat er bij het bewerkingsconflicten ontstaan, door bijvoorbeeld wijzigingen in de tekst, kan u het best wachten tot dit sjabloon wordt verwijderd of een verzoek om te bewerken aan te vragen op de . Na drie dagen dat dit geplaatst is, moet dit sjabloon verwijderd worden.
Documentatie
Bovenstaand sjabloon is mogelijk (deels) onzichtbaar.
Omschrijving
Dit sjabloon wordt gebruikt als een pagina momenteel onder grote constructie is, en iemand hem actief bewerkt. Dit om bewerkingsconflicten te voorkomen.
Syntax
Type {{In gebruik}} op de pagina onder constructie.
Bewerk documentatiePagina's die dit sjabloon gebruiken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.