FANDOM


Сусрешћете се са овим монструмом пред крај првог поглавља, док будете радили задатак The Assassins of Kings. Arachas се може лако убити употребом сребрног мача. Након убиства иѕбацује реагенте који укључују Око Аracha, које се користи у задатку Melitele's Heart.