FANDOM


Vizima или Wyzim (Пољски: Wyzima) главни је град Темерије и престоница краља Foltest.

У Witcher игри Уреди

Vizima map

Map of Vizima

Vizima је главно место дешавања The Witcher компијутерске игре. Састоји се од следећих локација: