Tw3 achievements friend in need unlocked.png
"This is my story, not yours. You must let me finish telling it."
This article/section is a stub. You can help Witcher Wiki by expanding it.


"Człowiek - pierwsze spotkanie" (English: Human - First Meeting) is the third episode of The Hexer TV series. It is not based directly on any of Andrzej Sapkowski's short stories, although it incorporates some elements of short stories "The Voice of Reason" and "The Lesser Evil".

Cast and characters

 • Karolina GruszkaMorénn
 • Dorota KamińskaEithné
 • Maciej KozłowskiGwidon/Falwick
 • Weronika PelczyńskaRenfri
 • Ireneusz Kozioł – huntsman
 • Sebastian Konrad – butcher
 • Józef Stefański – soldier
 • Wojciech DuryaszOld Witcher
 • Tadeusz Paradowicz – elven commander
 • Jacek Ryniewicz – old elf
 • Mirosław Bieliński – gnome
 • Marek Pałucki – guard
 • Mariusz Saniternik – dwarven officer
 • Jacek Wysocki – Levecque
 • Mieczysław Hryniewicz – innkeeper
 • Robert Ostolski – Krepp
 • Jacek Kuzdak – officer
 • Katarzyna Maternowska – dryad
 • Jarosław Derybowski
 • Ryszard Dettlaff
 • Piotr Prokop
 • Tadeusz Staciwa
 • Łukasz Siciński
 • Krzysztof Wrona
 • Dariusz Wszoła
 • Sławomir Śledź
 • Władysław Traczyk
 • Paweł Pracownik
 • Andrzej Brzeski – man at the inn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.